İşletme Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı (e-MBA) İngilizcePrograma Kabul Şartları

  • KPDS/YDS den en az 55, TOFEL IBT den en az 60 puan alınmalıdır. Yabancı dil eşdeğerlik tablosuna bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Yabancı dil sınav sonucu olmayan adaylar enstitünün başvuru sürecinde yapacağı yabancı dil sınavına katılabilir.
  • Lisans mezuniyeti
     

Mezuniyet Gereksinimleri

e-MBA programının normal süresi 4 dönemdir. Mezuniyet için 10 ders ve bitirme projesinin başarıyla tamamlanmış olması, genel ağırlıklı not ortalamasının da 4 üzerinden en az 2,5 olması gerekmektedir.

 

Programın İşleyişi

Uzaktan eğitim programlarında tüm ders materyallerine internet ortamında öğrenim yönetim sistemine kullanıcı adı ve parola ile giriş yapılarak erişilebilir. Ödev ve projeler sistem üzerinden teslim edilir. Ara sınavlar internet üzerinden çevrim içi olarak yapılır. Yarıyıl sonu sınavları kampüste gözetmen eşliğinde yapılmaktadır. Canlı dersler akşam mesai saatleri dışında yapılır ve kayıt edilen dersler daha sonra izlenilebilir. Program dili İngilizce’dir. Ders anlatımlarında, ders notlarında, sınav ve ödevlerde İngilizce kullanılmaktadır.

Dersler

Çağdaş İşletme Yönetimi

Dersin amacı İşletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü sağlamak için kullandıkları çağdaş yönetim tekniklerini incelemelerini sağlamak ve bu konuda güncel bilgileri vermektir. Derste öğretilecek temel konular; işletmenin çevresi, örgütsel yapı ve kültürün yönetimi, yenilikçilik ve girişimcilik, karar verme ve planlama gibi konulardır.

Ekonomi

Bu derste İktisadi Olay, İktisadi Miktar, İktisadi Değişkenler, Tüketici Davranışları Teorisi, Kısmi Denge Analizi, Refah Teorisi açıklanacaktır.

Finansal Muhasebe

Kurumsal Yönetim, Genel Olarak Muhasebe ve Muhasebenin Temel Kavramları, Temel Mali Tablolar, Hesap Kavramı ve İşleyişi, Varlık Hesapları, Kaynak Hesapları, Gelir Tablosu Hesapları, Envanter İşlemleri, Dönem Sonu İşlemleri ve Mali Tabloların Hazırlanması, Mali Tabloların Yorumlanması, Muhasebe Süreci ve İşletme Yönetimi.

Finansal Yönetim

Finansal yönetim dersinin amacı, işletmelerde finansal yönetimin temel unsurlarını ve finansal sorunların çözümlenmesi için temel finansal kararları ve uygulamaları finansal yönetim, yatırım kararları ve mali piyasalar çerçevesinde ele almaktır.

Pazarlama

Bu derste, pazarlamanın temel prensipleri, pazarlamada yeni kavramlar, pazarlama planlaması ve yönetimi, pazarlama stratejileri, pazarlama bilgi sistemi, tüketici davranışı, satış ve reklam gibi konular ele alınacaktır.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Bu derste personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, insan kaynakları yönetiminin temel ilkeleri, insan kaynakları yönetimi çerçevesi, personel alma yöntemleri ve şartları, iş analizi, iş tanımları ve iş gerekleri, personelin değerlendirilmesi, personelin ücretlendirilmesi, personelin yükseltilmesi, kariyer planlaması, örgütsel iletişim, şikâyet ve disiplin konuları ele alınacaktır.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bu derste, donanım, yazılım, ağ sistemleri, veritabanı yönetim sistemleri, e-ticaret, bilişim güvenliği ve karar destek sistemleri konuları incelenmektedir.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri bir ürünün ilk temel hammaddesinden başlayarak, tüketiciye ulaşması ve geri dönüşümünü de içeren tüm süreçlerde yer alan tedarikçi, üretici, distribütör, perakendeci ve lojistikçilerden oluşan bir bütündür. Tedarik zinciri yönetimi; hedeflenen müşteri hizmet düzeyini en düşük maliyette karşılamak, doğru zamanda doğru miktarda ve doğru yerde mal üretimi ve dağıtımını sağlamak üzere tedarikçiler, üreticiler, distribütörler ve perakendecileri en verimli şekilde entegre eden bir yaklaşımdır. Bu derste tedarik zinciri yönetiminin temel özellikleri ile çözüm yöntemlerinin açıklanması amaçlanmaktadır.

Stratejik Yönetim

Bu derste, işletmelerde stratejik kararların yönetim süreci ve stratejik yönetimin birleşenleri, işletmenin ekonomik ve ekonomik olmayan amaçları, SWOT analizi, küreselleşme ve küresel stratejiler, stratejilerin uygulanması ve değerlendirilmesi anlatılacaktır.

e-Ticaret

Bu derste e-ticaret ve ilgili kavramların önemi ve dinamikleri, e-ticaretin türleri, iş modelleri, varolan fırsatlar, e-servisler, çevrimiçi müşteri davranışları, çevrimiçi ödeme sistemleri, güvenlik konuları, e-pazarlama kavramları açıklanacaktır.

Mezuniyet Projesi

Mezuniyet Projesi Hazırlama