Maltepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Birimi


MUZEB - Eğitimdeki engelleri kaldırır.

Maltepe Üniversitesi  Uzaktan Eğitim Birimi (MUZEB), Maltepe Üniversite’sinin eğitim imkanlarını internet tabanlı teknolojinin yardımı ile daha geniş bir kesime ulaştırmak üzere kuruldu. Bu amaçla MUZEB özgün olarak geliştirdiği Öğrenim Yönetim Sistemini  - MUDES (Learning Management System - LMS) kullanarak, gerek kendi bünyesindeki akademik birimlerde çalışan öğretim elemanlarının, gerek diğer kurumlarda çalışan alan uzmanlarının ürettikleri bilgisel içeriği, deneyimli ekiplerle etkileşimli bilgisayar ortamına aktarmaktadır.

MUZEB bünyesinde geliştirilen MUDES ile öğrenciler, öğretim elemanıyla görüntülü ve sesli iletişim imkânı veren sanal sınıf uygulamasına erişim sağlayabilir, bunun yanı sıra 7/24 ders içeriklerine ulaşabilir, sınıf arkadaşları ve dersin öğretim elemanıyla mesajlaşabilir.  Sanal sınıf oturumları sistemde kayıt altına alınır, daha sonra öğrenciler istediği bir saatte önceki oturumları izleyebilir. Ara sınavlar MUDES üzerinden yapılır. Verilen ödevler yine MUDES üzerinden öğretim elemanına ulaştırılır. Tüm duyurular MUDES üzerinden yapılır, öğrenciler notlarını yine MUDES’e girerek öğrenebilir.

MUZEB, eğitim teknolojisi alanında araştırmalar yaparak ve bu alandaki gelişmeleri takip ederek kaliteli bir uzaktan eğitim için gerekli tüm teknolojik altyapıyı hazırlar ve sunar.