Programlar

YKSEK L襤SANS PROGRAMLARI

e-襤letme Y羹ksek Lisans: e-MBA Tezsiz (T羹rk癟e)

Modern uzaktan eitim modeline uygun olarak tasarlanm覺 ve 3 akademik yar覺y覺lda toplam 10 ders ve bitirme projesini baar覺yla tamamlanmas覺 durumunda; 襤letme Y羹ksek Lisans diplomas覺 almaya hak kazan覺l覺r.
Detayl覺 bilgi almak i癟in t覺klay覺n覺z.

e-襤letme Y羹ksek Lisans: e-MBA Tezsiz (襤ngilizce)

Eitim dili 襤ngilizce, eitim s羹resi 3 akademik yar覺y覺l olan ve tamamlanabilmesi i癟in tez haz覺rlanmas覺 gereken y羹ksek lisans program覺d覺r.
Detayl覺 bilgi almak i癟in t覺klay覺n覺z.

e-Lojistik ve Tedarik Zinciri Y繹netimi (T羹rk癟e)

Lojistik ve Tedarik Zinciri Y繹netimi Tezsiz Y羹ksek Lisans (Uzaktan Eitim) Program覺, zaman ve mekana ba覺ms覺z, uzaktan eitim modeline uygun olarak ve 癟a覺m覺z覺n uluslararas覺 ticaret, lojistik ve tedarik zinciri y繹netim yetkinlik alanlar覺 incelenerek, 6 adet zorunlu, 4 adet se癟meli olmak 羹zere, toplam 10 adet ders ve buna ilave olarak Bitirme Projesinden olumaktad覺r.
Detayl覺 bilgi almak i癟in t覺klay覺n覺z.

L襤SANS PROGRAMLARI

Halkla 襤likiler ve Tan覺t覺m (Uzaktan retim)

Halkla 襤likiler ve Tan覺t覺m (Uzaktan retim) program覺, g羹n羹m羹z teknolojik gelimelerinin getirdii f覺rsatlar dikkate al覺nd覺覺nda; 繹rencilerin 繹retimin verildii mek璽nda olmaks覺z覺n eitim almalar覺na olanak tan覺r. Halkla 襤likiler ve Tan覺t覺m (Uzaktan retim) program覺, 繹rencilerin 繹zellikle zaman ve mekan problemi nedeniyle oluan i hayat覺, corafi koullar, bedensel engellilik gibi y羹z y羹ze eitim almay覺 zorlat覺ran durumlardan etkilenmeksizin nitelikli Halkla 襤likiler eitimini alabilmelerini hedeflemektedir.

Daha fazla bilgi i癟int覺klay覺n覺z.

襤letme (Uzaktan retim)

Teknolojik gelimeler baz覺 engelleri ortadan kald覺rmakta, kimi imkans覺zl覺klar覺 olanaklara 癟evirmektedir. Bu 癟er癟evede, Maltepe niversitesi, sahip olduu teknolojik alt yap覺y覺 b羹y羹k bir olanaa 癟evirip zaman ve mekan unsurlar覺n覺n bir engel olmaktan 癟覺kar覺p her kesimden, her b繹lgeden 繹renciye 羹niversite eitimi sunmay覺 ama癟lamakta ve bu balamda lisans d羹zeyinde uzaktan eitim programlar覺 d羹zenlemeyi hedeflemektedir. Uzaktan eitim format覺nda ger癟ekletirilecek 襤letme lisans program覺, 繹rg羹n eitim program覺ndan i癟erik ve zenginlik bak覺m覺ndan farks覺z olup 繹rg羹n eitimin bir tak覺m k覺s覺tlar覺n覺 da ortadan kald覺rmaktad覺r.
Maltepe niversitesi, 襤letme (Uzaktan retim) lisans program覺 i hayat覺 ve eitim hayat覺n覺 birlikte y羹r羹tmek isteyen ya da b羹y羹k ehirler d覺覺nda baka ehirlerde ikamet eden ya da bir tak覺m engelleri olan 繹renci adaylar覺 i癟in esiz bir olanak sunmaktad覺r.

Daha fazla bilgi i癟int覺klay覺n覺z.

Not:e-Lisans programlar覺na bu sene yeni 繹rencial覺nmayacakt覺r.

MUYAD - YABANCI D襤L E襤T襤M襤

eLiveEnglish Temel 襤ngilizce Eitimi Program覺

Maltepe niversitesi Uzaktan Eitim Birimi ve Yabanc覺 Diller B繹l羹m羹 taraf覺ndan haz覺rlanan eLiveEnglish Temel 襤ngilizce Eitim program覺yla 襤ngilizce dilini konunun uzman覺 okutmanlarla birlikte 繹renme f覺rsat覺 bulacaks覺n覺z.
Detayl覺 bilgi almak i癟in t覺klay覺n覺z.

N L襤SANS PROGRAMLARI

Bilgisayar Programc覺l覺覺

Biliim Teknolojileri odakl覺 bir gelime eiliminde olan rekabet癟i ve dinamik i ortam覺n覺n, yetkin teknik eleman ihtiyac覺 halen tam olarak kar覺lanamam覺t覺r. Bu s羹re癟te e-MYO, yetkinlii y羹ksek bilgisayar programc覺lar覺n覺; biliim imk璽nlar覺n覺 u癟 noktada kullanarak gelitirdii e-繹renim platformunda, deiik i kollar覺nda g繹rev alabilecek nitelikte yetitirmektedir.

襤letme Y繹netimi

G羹n羹m羹z irketlerinin karma覺k y繹netim yap覺lar覺 i癟erisinde g繹rev alabilecek d羹zeyde bilgi ve donan覺ma sahip, y繹netici yard覺mc覺s覺 veya deiik seviyelerde y繹netici olarak g繹rev alabilecek nitelikte ara insan kayna覺 bu program ile yetitirilmektedir. Ayr覺ca, kendi iini kurmak veya b羹y羹tmek isteyen gen癟 giriimcileri de gerekli temel altyap覺 ile donatmaktad覺r.

Muhasebe ve Vergi Uygulamalar覺

Dinamik ve rekabet癟i i ortam覺 irket y繹netimlerinde, 繹zellikle de KOB襤lerde g繹rev alabilecek ara muhasebe elemanlar覺na duyulan ihtiyac覺 artt覺rm覺t覺r. Mali ve muhasebe konular覺nda yetkinlik kazanacak mezunlar覺m覺z; irketlerin muhasebe b繹l羹mlerinde, mali m羹avirlik irketlerinde, finansal kurulularda, kamu kurulular覺nda i imk璽n覺 bulabilmektedirler.

Not:e-MYO programlar覺na bu sene yeni 繹rencial覺nmayacakt覺r.